Sita and Slavi's Wedding
Сватбата на Сита и Слави

December 22, 2004
22 декември 2004 год.

Poipu, Hawaii
Пойпу, Хавайските острови

Links:
Връзки:

Vows
Нашите сватбени обети

Announcement
Нашето сватбено съобщение

Ceremony Pictures
Снимки от сватбената церемония

Honeymoon Pictures
Снимки от медения ни месец

Sofia Reception (July 2, 2005)
Тържество в София (2
юли 2005 год.)

Houston Reception (July 16, 2005)
Тържество в Хюстън (16 юли 2005 год.)